پروژه بانك صادرات

محل اجرا
ياسوج ,
شرح پروژه
سيستم كابا گيلگن ,
عکس اورجینال
,