صادرات به کشور های همسایه

متن خبر :
شرکت دُرین دُر در راستای اهداف تمامی دولت های جمهوری اسلامی مبنی بر صادرات و ارز آوری افتخار دارد از سال 1390 همزمان با تأسیسش، بازارهای همسایه به ویژه عراق را تحت پوشش تولیدات و محصولات خود قرار دهد و در این راستا تمام توان و همت خود را به کار گرفته است .